• lam-the-nao-de-viet, writer's block
    Marketing

    Làm Thế Nào Để Hết Bí?

    Cảm hứng đối với một người thợ rèn chữ là rất quan trọng. Ý tưởng đến hay không phụ thuộc phần lớn vào cảm hứng. Mà cảm hứng đến thì nó chẳng bao giờ báo trước cả. Có khi đang lái xe bon bon trên đường ý tưởng tự dưng lồi ra. Nhẩm đi nhẩm lại mà về nhà đỗ xe cái xịch là ý tưởng chui qua làn khói bô xe máy bay mất. Một khi đã bước vào con đường làm bạn với chữ, rèn chữ thành gươm để c̶h̶é̶m̶ ̶g̶i̶ó̶ ra trận đốn hạ kẻ địch (khách hàng), thì việc cái hứng nó nhón chân trốn đi…