Random Stories

Hè lại đến

Hè lại đến.

Không bất ngờ, chẳng vội vàng. Hè đến thật tự nhiên như thể sau khi mùa Xuân thoái vị thì ngai vàng này tất nhiên là của nó. Vậy nên Hè từ từ khoác bộ long bào vàng rực chói lòa từng bước từng bước tiến lên đỉnh cao kia, chễm chệ ngồi đó, và ai nấy đều không khỏi chói mắt bởi vầng sáng rực rỡ không ngừng chiếu rọi xuống.

Nhiệt độ cũng chẳng đùng một cái trở nên nóng bức đến phát ngốt. Hè cũng biết cách tự giới thiệu mình. Lịch sự, nên trời cứ nóng dần đều. Hôm sau nóng hơn hôm trước một tí. Không ồn ào mưa giông. Tôi đã có cả 2 tháng ngồi đếm lịch mong gặp Hè và xem dự báo thời tiết của cả tháng những mong thấy được một ngày nhiệt độ vượt lên đầu 3.

Đúng là ẩm ương. Vì giờ khi Hè đã chiều theo ý tôi thì tôi lại thấy nó nóng quá mức cần thiết rồi. Nóng gì mà nóng thế. Ơ nhưng lại vui. Thế lại vui.

Nếu nói đùng một cái, thì tôi sẽ bảo, đùng một cái đã giữa năm rồi. Đọc lại cái đống to-do list với New Year resolution kia đi, hoàn thành được bao nhiêu rồi?

Đấy, sợ chưa? Đùng một cái!

Kể ra thì con người ta thật buồn cười. Những đứa lười là buồn cười nhất. Chứ còn gì nữa. Cả năm ăn, thở, nằm, nhắm mắt mở mắt thấy hết ngày. Khi một mùa qua đi, mùa mới đến ngồi tư lự thẫn thờ thấy tiêng tiếc cái gì gì một chút. Giật mình “cái đùng” một chút. Xong khi đã quen mùa mới rồi thì lại quên béng. Mùa sau tới lại tiếp tục tiêng tiếc, thẫn thờ. Khi nào một năm cũ qua đi, bọn này lại ngồi than vắn thở dài sao năm rồi mình chả làm được cái gì.

Ê, không phải đang tự sự đấy chứ hở?

Ý, không phải đâu. Tớ biết cảm giác “vội vàng” là gì rồi.

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm.

A digital marketer, blogger, freelancer, astrology fan, mommy of a lovely elephant and helpless Japan-lover. Or just call me Vivian. Hope you have a good time up above the cloud with me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.