Marketing

Đừng Bao Giờ Lập Plan Marketing Thế Này

Mấy hôm trước có cuộc họp về marketing plan, và đề bài đặt ra là: Chúng ta sẽ marketing sản phẩm này như thế nào? Yêu cầu: Góc nhìn mới sáng tạo cho sản phẩm.

Và câu trả lời đưa ra – cũng là lối suy nghĩ sai lầm của rất nhiều người – đó là liệt kê các kênh quảng cáo cho sản phẩm.

Đó là câu trả lời sai. Marketing không bao giờ chỉ là về các phương tiện quảng cáo. Marketing phải xuất phát từ sự thấu hiểu khách hàng mình muốn nhắm đến, rồi ý tưởng cụ thể – sản phẩm đó có gì đặc biệt, thông điệp truyền tải từ nhà sản xuất tới người dùng là gì, rồi ngân sách bao nhiêu, kết quả mong muốn là gì. Từ đó mới đưa ra các chiến lược cụ thể để thực hiện nó qua công cụ, các kênh quảng cáo.

Số kênh quảng cáo lúc nào cũng là một con số cụ thể – như email, ad, mạng xã hội.. Đừng bao giờ nghĩ tới kênh quảng cáo – những công cụ giúp ban triển khai kế hoạch của mình – trong khi bạn còn chưa biết mình muốn làm gì!

A digital marketer, blogger, freelancer, astrology fan, mommy of a lovely elephant and helpless Japan-lover. Or just call me Vivian. Hope you have a good time up above the cloud with me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.